Υπηρεσίες σε Πελάτες

Ενδεικτικά μερικές Υπηρεσίες – Εγκαταστάσεις που έγιναν σε πελάτες μας.

CALDERA PALACE (Ανάληψη Χερσονήσου)

 • Δημιουργία Δίκτυου τηλεόρασης 48 καναλιών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση  750 τηλεοράσεων
 • Δικτυο τηλεφώνων και PBX
 • Δίκτυο internet με οπτικές Ϊνες
 • Δίκτυο BMS
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτονικών κλειδαριών της εταιρίας ORBITA
 • Δίκτυο καμερών ασφαλείας μέσω οπτικών ινών (CCTV)
 • Δίκτυο πυρασφάλειας συνολικά εγκαταστάθηκαν  2500 συσκευές σε όλο το συγκρότημα και παρέχεται κεντρικός έλεγχος μέσω υπολογιστή
 • Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοσωλήνων και ταιννίων led κρυφού Φωτισμού
 • Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού υλικού στο συνεδριακό Κέντρο

ATLANTICA AEGEAN PARK (Κολύμπια Ρόδου)

 • Δημιουργία Δίκτυου τηλεόρασης 22 καναλιών
 • Προμήθεια και εγκατασταση 220 τηλεοράσεων
 • Εγκατάσταση IP τηλεφωνίας
 • Δίκτυο Ιντερνετ μέσω οπτικής ίνας
 • Δίκτυο Μουσικής μέσω οπτικής ίνας

ATLANTICA HOLIDAY VILLAGE (Κολύμπια Ρόδου)

 • Δίκτυο τηλεορασης 32 καναλιών
 • Network shared music server
 • Προμήθεια και εγκατάσταση 330 τηλεοράσεων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακών κλειδαρίων BONWIN με κεντρικό πρόγραμμα διαχείρησης
 • Δίκτυο τηλεφώνου και ιντερνετ μέσω οπτικής ίνας.
 • Προμήθεια – εγκατάσταση PLAY STATION 3 σε  33 με αντικλεπτικό σύστημα
Share