Απλό κουδούνι – 3 Υπηρεσιών απλό ξενοδοχειακό κουδούνι πόρτας SS-3SBell-S

Απλό Ξενοδοχειακό Κουδούνι 3 Υπηρεσιών

Απλό Ξενοδοχειακό Κουδούνι

Απαιτήστε σύνδεση με τον κάτοχο της κάρτας κλειδιού.

Πλήκτρο κουδουνιού πόρτας, DND, MUR, Πλυντήριο / Pls Περιμένετε ++, Αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο

Για να ενημερωθείτε για τιμές προϊόντος καλέστε μας !

Category: