4096 Ψηφιακός δέκτης SRC-111 με PCMCIA.Mono. B / G / D / I / L.Βασική μονάδα.VSB.IKUSUP

Επαγγελματικός ψηφιακός δορυφορικός δέκτης (DVB-S – QPSK) για κανάλια με συμπίεση MPEG2 και διαμορφωτής μονής πλευρικής (VSB-PAL), ενός καναλιού, μονοφωνικός, με CI (Common Interface). Οι παράμετροι εισόδου και εξόδου ορίζονται εξαιρετικά απλά, μέσω εξωτερικού προγραμματιστή. Δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού/ελέγχου από την μονάδα HMS. Έξοδος 80dbμV, ρυθμιζόμενη σε οποιοδήποτε κανάλι από 45 έως 862 MHz. Ιδανικός για τη λήψη της NOVA και άλλων συνδρομητικών πακέτων σε ξενοδοχεία με επαγγελματικές συνδρομές, σε αναμεταδότες με κάρτες R, κλπ.

Category: