4427 Μονάδα ενισχυτή HPA-125. Επίπεδο εξόδου 125 dBμVolt

Ενισχυτής για τα κέντρα ClassA, απολαβή 47db, στάθμη εξόδου 125dbμV, έξοδος 47-862 MHz, τεχνολογία PUSH-PULL, +12V/600mA. Κατάλληλος και για αναμεταδότες.

Category: