3131 Υποδοχή συμπίεσης CFC-600 R6 για τα υπόλοιπα καλώδια