4493 Μονάδα MAC-HD AV – HDMI → DVB-T / DVB-C ή IP

Έξοδος DV πολλαπλών εισόδων HD DVB-T / C +

HD-SDI, CVBS, είσοδοι HDMI

Έξοδος DVBT / C + IP

Τοπικό και τηλεχειριστήριο

Χρήση σε ψηφιακή σήμανση, κάμερες ασφαλείας, εγκατάσταση σε επαγγελματικούς χώρους στα ξενοδοχεία, μοναδικά κτίρια

4 εισόδους βίντεο (2x) CVBS, HDMI, HD-SDI

USB video player

Κατηγορία: